2.1.22 - Resultaten van de controleactie 2018 NCO 106 TO 109

Controleactie met betrekking tot de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan een particulier eigenaar is in Belgïe en dat door de huurder voor professionele dooleiden wordt gebruikt

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 443 155 0 598
Aantal geverifieerde aangiften (IB) PB 885 310 0 1.195
Aantal gewijzigde aangiften (IB) PB 578 123 0 701
Percentage productieve verificaties PB 65,31 % 39,68 % 0 58,66 %
Bedrag van de verhogingen van voorheffingen (in euro) PB 5.057.617,91 673.486,55 0 5.731.104,46

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).