2.1.23 - Resultaten van de controleactie 2018 AVA-TO

Controleactie naar aanleiding van het niet indienen van de belastingaagifte door een particulier of een onderneming, ondanks de verstuurde herinnering

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 769 1.063 0 1.832
VenB/BNI/RPB 19 4.724 48 4.791
Totaal 788 5.787 48 6.623
Aantal geverifieerde aangiften (IB) PB 895 1.951 0 2.846
VenB/BNI/RPB 30 7.093 83 7.206
Totaal 925 9.044 83 10.052
Aantal gewijzigde aangiften (IB) PB 741 1.360 0 2.101
VenB/BNI/RPB 19 5.053 43 5.115
Totaal 760 6.413 43 7.216
Percentage productieve verificaties PB 82,79 % 69,71 % 0,00 % 73,82 %
VenB/BNI/RPB 63,33 % 71,24 % 51,81 % 70,98 %
Totaal 82,16 % 70,91 % 51,81 % 71,79 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 41.128.897,99 62.641.892,67 0 103.770.790,66
VenB/BNI/RPB 71.422,54 282.164.497,32 7.145.811,55 289.381.731,41
Totaal 41.200.320,53 344.806.389,99 7.145.811,55 393.152.522,07
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/BNI/RPB 887,51 16.891.161,87 3.350,00 16.895.399,38
Total 887,51 16.891.161,87 3.350,00 16.895.399,38

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).