2.1.25 - Resultaten van de controleactie 2018 OMZET CA ENTERPRISE

Controleactie met betrekking tot ondernemingen wiens omzet abnormaal lijkt in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse door de administratie gekende parameters.

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten PB 10 705 0 715
VenB/BNI/RPB 19 3.278 135 3.432
Btw 28 3.979 134 4.141
Totaal 57 7.962 269 8.288
Aantal geverifieerde aangiften (IB)/belastingplichtigen (btw) PB 20 1.411 0 1.431
VenB/BNI/RPB 37 6.737 268 7.042
Btw 29 3.945 134 4.108
Totaal 86 12.093 402 12.581
Aantal gewijzigde aangiften (IB)/invorderingsorders (btw) PB 14 841 0 855
VenB/BNI/RPB 20 3.431 70 3.521
Btw 21 2.070 53 2.144
Totaal 55 6.342 123 6.520
Percentage productieve verificaties PB 70,00 % 59,60 % 0,00 % 59,75 %
VenB/BNI/RPB 54,05 % 50,93 % 26,12 % 50,00 %
Btw 72,41 % 52,47 % 39,55 % 52,19 %
Totaal 63,95 % 52,44 % 30,60 % 51,82 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) PB 163.192,80 9.607.417,96 0 9.770.610,76
VenB/BNI/RPB 139.241,78 59.103.680,57 4.280.038,98 63.522.961,33
Totaal 302.434,58 68.711.098,53 4.280.038,98 73.293.572,09
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) PB 0 0 0 0
VenB/BNI/RPB 49.067,40 8.668.662,95 0 8.717.730,35
Totaal 49.067,40 8.668.662,95 0 8.717.730,35
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Verschuldigde btw 63.219,24 10.252.637,07 604.585,34 10.920.441,65
+ boeten 6.592 2.369.741,16 99.928,41 2.476.261,57
Totaal 69.811,24 12.622.378,23 704.513,75 13.396.703,22

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen en btw.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).

Wat de btw betreft daarentegen, kan een controle betrekking hebben op een of meerdere aangiften. De cijfers baseren zich daarom op het aantal gecontroleerde belastingplichtigen en niet op het aantal gecontroleerde aangiften.