2.1.26 Resultaten van de controleactie 2018 80 PCT

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die de grens van 80 % voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen niet hebben gerespecteerd.

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten VenB/BNI/RPB 15 916 58 989
Aantal geverifieerde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 26 1.818 119 1.963
Aantal gewijzigde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 4 477 37 518
Percentage productieve verificaties VenB/BNI/RPB 15,38 % 26,24 % 31,09 % 26,39 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) VenB/BNI/RPB 23.146,44 5.639.626,63 364.836,56 6.027.609,63
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) VenB/BNI/RPB 0 769.560,71 226.609,80 996.170,51

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).