2.1.27. Resultaten van de controleactie SCS PROVISIONS

Controleactie met betrekking tot ondernemingen die een vrijgestelde reserve hebben gevormd voor risico’s en kosten.

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten VenB/BNI/RPB 2 80 646 728
Aantal geverifieerde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 4 169 1.310 1.483
Aantal gewijzigde aangiften (IB) VenB/BNI/RPB 2 46 352 400
Percentage productieve verificaties VenB/BNI/RPB 50,00 % 27,22 % 26,87 % 26,97 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) VenB/BNI/RPB 183.788,19 45.504.903,16 570.879.732,25 616.568.423,60
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) VenB/BNI/RPB 0 50.924,10 0 50.924,10

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).