2.1.28. Resultaten van de controleactie GEST-BEH 2018 VENB-ISOC

Controleactie met betrekking tot ondernemingen waarvoor een onregelmatigheid werd vastgesteld in het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen.

Belasting P KMO GO FISC
Aantal controleopdrachten VENB/RPB/BNI 1 553 83 637
Aantal geverifieerde aangiften (IB) VENB/RPB/BNI 1 597 89 687
Aantal gewijzigde aangiften (IB) VENB/RPB/BNI 0 268 29 297
Percentage productieve verificaties VENB/RPB/BNI 0,00 % 44,89 % 32,58 % 43,23 %
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van de belastingplichtige (in euro) VENB/RPB/BNI 0 1.408.114,72 3.434.375,84 4.842.490,56
Bedrag van de inkomstenverhogingen (IB) in hoofde van derden (in euro) VENB/RPB/BNI 0 89.383,05 0 89.383,05

In april 2018 werden op de website van de FOD Financiën bepaalde controleacties proactief aangekondigd. Het doel was de belastingplichtigen aan te zetten om hun aangifteverplichting correct na te komen en hen aan te moedigen om hun situatie spontaan te regulariseren. Deze tabel bevat de resultaten van de controleacties over directe belastingen.

Een controle directe belastingen omvat in de regel meerdere aanslagjaren en dus meerdere aangiften voor eenzelfde belastingplichtige. Het aantal aangiften is dus logischerwijze hoger dan het aantal belastingplichtigen (controleopdrachten).