2.1.6. Btw - Beheer van de dossiers

2016(1) 2017 2018
FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal uitgevoerde verificaties(2) Totaal 150.289 Totaal 1.079 139.117 1.986 142.182 Totaal 1.017 135.292 2.594 138.903
Aantal productieve verificaties Totaal 148.887 Totaal 1.078 138.759 1.986 141.823 Totaal 1.017 134.956 2.594 138.567
Percentage productieve verificaties Totaal 99,07 % Totaal 99,91 % 99,74 % 100,00 % 99,75 % Totaal 100,00 % 99,75 % 100,00 % 99,76 %
Bedrag van de nagevorderde btw (in euro) Totaal 691.665.326 Totaal 3.283.980 605.817.746 63.426.530 672.528.257 Totaal 4.333.737 568.426.965 44.045.756 616.806.458
Gemiddeld bedrag van de nagevorderde btw per productieve verificatie (in euro) Totaal 4.646 Totaal 3.046 4.366 31.937 4.742 Totaal 4.261 4.212 16.980 4.451

(1)Deze tabel bevat het aantal uitgevoerde verificaties door de teams beheer tijdens een kalenderjaar. Die teams beheer werden pas op 01.07.2016 opgericht, waardoor het niet mogelijk is voor het jaar 2016 het aantal verificaties in beheer op te splitsen per administratie.

(2)Het aantal belastingplichtigen waarvoor een verificatie in beheer nodig is, is afgenomen. Dit omwille van diverse redenen:

  • Een vermindering van het aantal bijzondere rekeningen door niet-indiening van de aangifte. 
  • Een vermindering van het aantal boetes wegens niet- of laattijdige indiening van de klantenlistings sinds belastingplichtigen, die onder de vrijstellingsregeling vallen, niet langer een nihilaangifte moeten indienen.
  • Een vermindering van het aantal te verbeteren aangiften dankzij een verbetering van de validatieregels voor anomaliën door het elektronsich encoderen en behandelen van aangiften. Omdat het aantal elektronische aangiften zal blijven toenemen, hebben deze verbeteringen een grote impact op het verminderen van het aantal uit te voeren nazichten.

Bovendien heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.