2.1.9. VenB - Controle

2016 2017 2018
Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC Adm. P Adm. KMO Adm. GO FISC
Aantal geverifieerde aangiften Centrale selectie 175 43.041 2.298 45.514 184 38.135 2.024 40.343 209 40.095 3.774 44.078
Lokale selectie 115 9.800 2.063 11.978 155 14.162 1.939 16.256 70 7.316 1.165 8.551
Totaal 290 52.841 4.361 57.492 339 52.297 3.963 56.599 279 47.411 4.939 52.629
Aantal gewijzigde aangiften Centrale selectie 82 21.857 900 22.839 93 20.240 614 20.947 101 21.354 1.137 22.592
Lokale selectie 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595 47 5.351 818 6.216
Totaal 158 28.776 2.441 31.375 192 30.361 1.989 32.542 148 26.705 1.955 28.808
Percentage gewijzigde aangiften Centrale selectie 46,86 % 50,78 % 39,16 % 50,18 % 50,54 % 53,07 % 30,34 % 51,92 % 48,33 % 53,26 % 30,13 % 51,25 %
Lokale selectie 66,09 % 70,60 % 74,70 % 71,26 % 63,87 % 71,47 % 70,91 % 71,33 % 67,14 % 73,14 % 70,21 % 72,69 %
Totaal 54,48 % 54,46 % 55,97 % 54,57 % 56,64 % 58,05 % 50,19 % 57,50 % 53,05 % 56,33 % 39,58 % 54,74 %
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 1.286.033 492.305.086 704.441.895 1.198.033.013 1.571.521 462.047.121 375.491.470 839.110.111 1.208.705 504.893.739 1.091.451.757 1.597.554.201
Lokale selectie 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106 363.393 362.881.032 1.117.608.965 1.480.853.390
Totaal 2.230.416 653.825.248 1.442.458.770 2.098.514.434 2.222.193 1.151.021.401 3.569.422.623 4.722.666.217 1.572.098 867.774.771 2.209.060.722 3.078.407.591
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen (in euro) Centrale selectie 15.683 22.524 782.713 52.456 16.898 22.828 611.550 40.059 11.967 23.644 959.940 70.713
Lokale selectie 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934 7.732 67.816 1.366.270 238.233
Totaal 14.117 22.721 590.929 66.885 11.574 37.911 1.794.582 145.125 10.622 32.495 1.129.954 106.859
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345 3 3.085 27 3.115
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 2.656 14 2.670 0 2.332 13 2.345 3 3.085 27 3.115
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520 28.548 218.745.834 6.343.044 225.117.426
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 134.219.441 5.306.461 139.525.902 0 159.404.293 3.321.227 162.725.520 28.548 218.745.834 6.343.044 225.117.426
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393 9.516 70.906 234.928 72.269
Lokale selectie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 50.534 379.033 52.257 0 68.355 255.479 69.393 9.516 70.906 234.928 72.269
Totaal aantal gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte Centrale selectie 82 24.513 914 25.509 93 22.572 627 23.292 104 24.439 1.164 25.707
Lokale selectie 76 6.919 1.541 8.536 99 10.121 1.375 11.595 47 5.351 818 6.216
Totaal 158 31.432 2.455 34.045 192 32.693 2.002 34.887 151 29.790 1.982 31.923
Totaal bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 1.286.033 626.524.526 709.748.356 1.337.558.915 1.571.521 621.451.414 378.812.696 1.001.835.631 1.237.253 723.639.572 1.097.794.800 1.822.671.626
Lokale selectie 944.383 161.520.162 738.016.875 900.481.421 650.672 688.974.280 3.193.931.154 3.883.556.106 363.393 362.881.032 1.117.608.965 1.480.853.390
Totaal 2.230.416 788.044.689 1.447.765.231 2.238.040.336 2.222.193 1.310.425.694 3.572.743.850 4.885.391.737 1.600.646 1.086.520.605 2.215.403.766 3.303.525.016
Gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte (in euro) Centrale selectie 15.683 25.559 776.530 52.435 16.898 27.532 604.167 43.012 11.897 29.610 943.123 70.902
Lokale selectie 12.426 23.344 478.921 105.492 6.572 68.074 2.322.859 334.934 7.732 67.816 1.366.270 238.233
Totaal 14.117 25.071 589.721 65.738 11.574 40.083 1.784.587 140.035 10.600 36.473 1.117.762 103.484

De controles in deze tabel handelen over een kalenderjaar en niet over een aanslagjaar. Omdat een controle kan gaan over meerdere aanslagjaren, tellen we in deze tabel elke gecontroleerde aangifte.

De afname van het aantal medewerkers heeft onvermijdelijk een negatieve impact gehad op de evolutie van het aantal gecontroleerde aangiften. Maar talloze andere variabelen, zowel positieve als negatieve, hebben ook een invloed gehad.  

Eerst en vooral heeft de verbetering van de kwaliteit van de selectie van de dossiers een positieve impact op de productiviteit ervan.

Anderzijds is het aantal noodzakelijke controles verminderd, dankzij:

  • de toegenomen compliance van de belastingplichtigen
  • de evolutie van fiscale wetgeving
  • de veralgemening van voorafgaande beslissingen

Dat heeft echter niet de belastbare basis en/of de gevestigde belastingbedragen doen afnemen. De toename van het aantal spontaan/correct aangegeven inkomsten of het aantal afgesloten voorafgaande akkoorden beperkt per definitie het aantal aangiften dat het voorwerp zou moeten zijn van een rechtzetting zonder daarom de stabiliteit van de fiscale ontvangsten aan te tasten.

Enkele uitzonderlijke resultaten, wegens de veroordeling van de 'excess profit rulings belges' door de Europese Commissie, hebben een impact op het totale bedrag van de inkomstenverhogingen (zowel in 2017 als in 2018). Als we die gevallen weglaten uit de berekeningen, evolueert het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen als volgt:

  • 2016: 66.885 euro
  • 2017: 73.639 euro
  • 2018: 88.720 euro

Het gemiddeld bedrag van de inkomstenverhogingen n.a.v. gewijzigde aangiften en aanslagen van ambtswege evolueert dan als volgt:

  • 2016: 65.738 euro
  • 2017: 73.352 euro
  • 2018: 87.113 euro