2.4.1. Bankonderzoeken: aantal machtigingen

2016 2017 2018
Inkomstenbelastingen (AAFisc) 78 265 423
Inkomstenbelastingen (AABBI) 186 334 155
Btw (AAFisc) 10 37 66
Btw (AABBI) 213 212 213
Successierechten (AAPD) 35 24 10

AAFisc

Voor de inkomstenbelastingen komt het aantal van 423 machtigingen overeen met het aantal keer dat we de banken bevraagd hebben. Die aanvragen betroffen 204 belastingplichtigen (in geval van een gezamenlijke aanslag tellen we elke echtgenoot/wettelijk samenwonende partner als een afzonderlijke belastingplichtige). Het spreekt voor zich dat verschillende financiële instellingen bevraagd kunnen worden voor eenzelfde belastingplichtige. Hetzelfde geldt voor de btw: we hebben de banken 66 keer bevraagd en het bankgeheim werd voor 38 btw-plichtigen opgeheven.

AABBI

Zowel voor inkomstenbelastingen als voor btw is het aantal machtigingen weergegeven die door de adviseurs-generaal van de AABBI zijn verleend. Aantal voor het jaar 2018: 368.

Het recht tot inzage van de bankrekening van een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter beschikking staat van de AABBI-ambtenaren in hun strijd tegen fiscale fraude.

AAPD

De Patrimoniumdocumentatie voert bankonderzoeken uit om de bezittingen te kennen die in de aangiften van nalatenschap werden weggelaten, om bijkomende successierechten te kunnen innen.