2.4.2 - Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)

Bedragen van vastgestelde verzuimen in de aangiften van nalatenschap en van bijkomende rechten (in euro)
2016 2017 2018
Totaal van verzuimen 1.603.960 571.373 55.500
Totaal van bijkomende successierechten 1.092.453 221.128 23.025

De onderzoeken, de verwerking van de door de banken verstrekte informatie en de invordering van de bijkomende successierechten slagen in het beste geval twee jaar na de datum van aflevering van de machtigingen. Het is daarom dat de gegevens van een jaar betrekking hebben op de aangiften van nalatenschap die meestal een paar jaar eerder werden neergelegd.