6.3.1 - Evolutie van de hangende zaken

Evolutie van de hangende zaken
2016 2017 2018
Hangende zaken op 01.01 649 568 596
Nieuwe zaken 469 498 428
Beslissingen 405 449 383
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 114 21 2
Hangende zaken op 31.12 599 596 639

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.