6.1.1. Administratieve geschillen: quick wins

2016 2017 2018
Aantal ontvangen quick wins 74.632 82.717 81.022
Aantal behandelde quick wins 74.070 82.412 76.829
Waarvan geannuleerd 49 0,07 % 36 0,04 % 19 0,02 %
Waarvan afgewezen 1.841 2,49 % 2.205 2,68 % 2.244 2,92 %
Waarvan ingewilligd 72.180 97,45 % 80.171 97,28 % 74.566 97,05 %
Behandeld binnen een termijn < 3 dagen 55.147 74,45 % 63.502 77,05 % 60.606 78,88 %
3 </= en < 7 dagen 13.168 17,78 % 14.724 17,87 % 11.755 15,30 %
7 </= en < 14 dagen 3.879 5,24 % 2.991 3,63 % 3.036 3,95 %
>/= 14 dagen 1.876 2,53 % 1.195 1,45 % 1.432 1,86 %

De quick wins zijn een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet PB (bv. een fout in het aantal personen ten laste).