6.1.3. Administratieve geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2018

Inwilliging Afwijzing Gedeeltelijke afwijzing Verzaking Onontvankelijk Geen beslissing, 1e aanleg Andere (2) Totaal
Personenbelasting 17.566 5.892 5.245 1.486 2.743 39 1.423 34.394
Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen 1.027 417 130 45 90 2 89 1.800
Vennootschapsbelasting 1.929 1.344 1.343 186 528 15 151 5.496
Belasting van niet-inwoners - vennootschappen 25 2 1 1 3 0 3 35
Rechtspersonenbelasting 114 56 34 2 16 0 2 224
Bedrijfsvoorheffing 1.767 393 326 261 43 1 90 2.881
Roerende voorheffing 823 196 26 106 61 4 58 1.274
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) 72 28 7 6 4 2 3 122
Onroerende voorheffing 6.554 3.444 778 542 59 9.156 1.786 22.319
Btw 70 219 127 9 31 9 41 506
Eurovignet 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting 374 98 19 0 15 0 58 564
Belasting op de inverkeerstelling 21 11 2 0 2 0 3 39
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 1 0 0 0 0 0 3 4
Belasting op spelen en weddenschappen 1 0 0 0 0 0 0 1
Andere (1) 69 38 11 2 9 71 59 259
Totaal 30.413 12.138 8.049 2.646 3.604 9.299 3.769 69.918

(1)De bezwaarschriften onder de noemer ‘andere’ slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is en op bezwaarschriften inzake diverse taksen.

(2)De ‘andere’ beslissingen slaan op gevallen waarvoor het bezwaar zonder voorwerp is of zonder voorwerp is geworden door een rechtzetting via een beslissing tot ontheffing langs kohier. Ook beslissingen van gehele of gedeeltelijke aanvaarding of verwerping, genomen voor meerdere bezwaren over samenhangende zaken, behoren tot deze categorie.

Het ontwikkelen van een nieuwe toepassing door de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie heeft fouten gecreëerd in de aanslagbiljetten Onroerende Voorheffing. We hebben een ‘task force’ opgericht tussen beide administraties om die fouten maximaal automatisch te corrigeren. We hebben deze beslissingen opgenomen onder de rubriek 'andere'.