6.1.4. Gerechtelijke geschillen: ingediende en behandelde geschillen

2016 2017 2018
Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar
Personenbelasting Totaal(2) 9.228 922 1.540 8.610 8.636 852 1.462 8.026 7.785 865 1.724 6.926
waarvan in 1e aanleg 6.899 915 1.114 6.700 6.415 851 1.011 6.255 5.981 865 1.268 5.578
waarvan in beroep 2.076 7 370 1.713 1.998 1 411 1.588 1.590 0 414 1.176
waarvan in Cassatie 235 0 56 179 215 0 40 175 206 0 41 165
Belasting niet inwoners - natuurlijke personen Totaal(2) 645 41 70 616 619 35 76 578 571 114 46 639
waarvan in 1e aanleg 502 41 51 492 481 35 48 468 456 114 28 542
waarvan in beroep 124 0 9 115 120 0 21 99 103 0 18 85
waarvan in Cassatie 17 0 10 7 16 0 7 9 10 0 0 10
Vennootschapsbelasting Totaal(2) 4.338 349 820 3.867 3.878 455 842 3.491 3.338 533 746 3.125
waarvan in 1e aanleg 3.015 348 557 2.806 2.641 453 566 2.528 2.393 531 528 2.396
waarvan in beroep 1.167 1 234 934 1.066 2 251 817 778 2 185 595
waarvan in Cassatie 147 0 28 119 161 0 25 136 157 0 33 124
Belasting niet inwoners - vennootschappen Totaal(2) 77 4 13 68 68 2 22 48 46 3 8 41
waarvan in 1e aanleg 60 4 9 55 50 2 16 36 36 3 5 34
waarvan in beroep 15 0 4 11 16 0 5 11 9 0 3 6
waarvan in Cassatie 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1
Rechtspersonenbelasting Totaal(2) 63 3 16 50 49 2 12 39 37 10 14 33
waarvan in 1e aanleg 50 3 11 42 41 2 10 33 33 10 11 32
waarvan in beroep 7 0 4 3 2 0 1 1 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 6 0 1 5 6 0 1 5 4 0 3 1
Bedrijfsvoorheffing Totaal(2) 201 47 37 211 211 40 51 200 197 60 34 223
waarvan in 1e aanleg 165 47 30 182 172 40 45 167 152 60 26 186
waarvan in beroep 33 0 5 28 38 0 6 32 42 0 7 35
waarvan in Cassatie 3 0 2 1 1 0 0 1 3 0 1 2
Roerende voorheffing Totaal(2) 336 30 62 304 306 64 55 315 306 34 47 293
waarvan in 1e aanleg 253 30 44 239 220 64 24 260 234 34 34 234
waarvan in beroep 61 0 16 45 65 0 22 43 57 0 9 48
waarvan in Cassatie 21 0 2 19 20 0 9 11 13 0 4 9
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal(2) 41 3 1 43 42 1 5 38 38 4 2 40
waarvan in 1e aanleg 40 3 1 42 39 1 5 35 35 4 2 37
waarvan in beroep 1 0 0 1 3 0 0 3 3 0 0 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal(2) 1.602 143 226 1.519 1.518 81 258 1.341 1.325 110 461 974
waarvan in 1e aanleg 1.397 141 184 1.354 1.313 81 218 1.176 1.149 110 398 861
waarvan in beroep 178 2 39 141 174 0 33 141 148 0 57 91
waarvan in Cassatie 26 0 3 23 26 0 7 19 23 0 5 18
Btw Totaal(2) 1.704 286 522 1.468 1.474 321 329 1.466 1.460 344 351 1.453
waarvan in 1e aanleg 1.121 283 369 1.035 947 321 209 1.059 1.001 344 245 1.100
waarvan in beroep 519 3 138 384 462 0 99 363 412 0 97 315
waarvan in Cassatie 64 0 15 49 65 0 21 44 46 0 9 37
Eurovignet Totaal(2) 78 0 77 1 1 0 0 1 1 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 78 0 77 1 1 0 0 1 1 0 0 1
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Totaal(2) 50 3 12 41 41 4 6 39 40 5 13 32
waarvan in 1e aanleg 44 3 9 38 37 4 6 35 35 5 11 29
waarvan in beroep 6 0 3 3 4 0 0 4 5 0 2 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal(2) 5 1 1 5 5 1 0 6 6 0 1 5
waarvan in 1e aanleg 5 1 1 5 5 1 0 6 6 0 1 5
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal(2) 9 0 1 8 8 0 5 3 3 0 1 2
waarvan in 1e aanleg 5 0 1 4 4 0 1 3 3 0 1 2
waarvan in beroep 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal(2) 5 0 1 4 4 0 3 1 1 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
waarvan in beroep 3 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andere(1) Totaal(2) 188 11 13 186 415 18 17 416 497 66 8 555
waarvan in 1e aanleg 171 10 10 171 392 18 14 396 472 66 5 533
waarvan in beroep 15 1 2 14 22 0 3 19 22 0 2 20
waarvan in Cassatie 66 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2
Totaal Totaal(2) 18.570 1.843 3.412 16.966 17.275 1.876 3.143 16.008 15.651 2.148 3.456 14.343
waarvan in 1e aanleg 13.807 1.829 2.468 13.261 12.760 1.873 2.174 12.459 11.987 2.146 2.563 11.570
waarvan in beroep 4.209 14 825 3.287 3.976 3 858 3.121 3.169 2 794 2.377
waarvan in Cassatie 523 0 118 385 513 0 111 402 467 0 97 370

De tabel ‘gerechtelijke geschillen’ bevat het aantal arresten dat in kracht van gewijsde is gegaan. Dat wil zeggen dat wanneer een geschil wordt voortgezet in beroep, het in aanmerking genomen arrest dat van het hof van beroep is, voor zover uiteraard geen ander beroep binnen de wettelijke termijn werd ingediend.

(1)De geschillen onder de noemer ‘andere’ slaan op bezwaarschriften inzake diverse taksen. Het verschil tussen de eindvoorraad van 2016 en de beginvoorraad van 2017 is te wijten aan talrijke gevallen die werden ingevoerd voordat de materie inzake diverse taksen in 2017 volledig naar AAFisc werd overgeheveld. Het ging voornamelijk om ondernemingen (meestal BEVEKs (Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal) naar Luxemburgs recht) die de Belgische Staat hebben gedagvaard voor de terugbetaling van de Belgische taksen op beleggingsfondsen. De betrokken diensten moesten dus noodgedwongen deze geschillen achteraf invoeren in de toepassing Workflow Geschillen.

(2)De lijn ‘Totaal’ vermeldt het totale aantal geschillen, maar alleen die bij de Rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep en het Hof van Cassatie worden in detail weergegeven.