6.1.5. Gerechtelijke geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2018

Verzaking Ongunstig met akkoord van de Belgische Staat Ongunstig zonder akkoord van de Belgische Staat Gunstig voor de Belgische Staat Onontvankelijk Gemengd met akkoord Gemengd zonder akkoord Doorhaling Verwijzing Verwijzing naar arrondissementsrechtbank Andere Totaal
Personenbelasting Totaal 196 213 192 590 53 277 116 73 0 0 14 1.724
waarvan in 1e aanleg 182 185 129 345 50 231 82 52 0 0 13 1.269
waarvan in beroep 14 28 57 213 2 45 33 21 0 0 0 413
waarvan in Cassatie 0 0 6 32 1 0 1 0 0 0 1 41
Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen Totaal 2 2 6 31 2 1 1 1 0 0 0 46
waarvan in 1e aanleg 2 2 4 16 2 1 0 1 0 0 0 28
waarvan in beroep 0 0 2 15 0 0 1 0 0 0 0 18
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting Totaal 95 50 57 235 31 157 64 48 0 0 9 746
waarvan in 1e aanleg 88 37 32 132 26 132 32 41 0 0 7 527
waarvan in beroep 7 13 16 84 5 25 27 7 0 0 2 186
waarvan in Cassatie 0 0 9 19 0 0 5 0 0 0 0 33
Belasting niet-inwoners - vennootschappen Totaal 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8
waarvan in 1e aanleg 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
waarvan in beroep 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechtspersonenbelasting Totaal 2 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0 14
waarvan in 1e aanleg 2 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 11
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Bedrijfsvoorheffing Totaal 3 3 0 14 4 5 0 3 0 0 2 34
waarvan in 1e aanleg 2 3 0 8 4 4 0 3 0 0 2 26
waarvan in beroep 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 7
waarvan in Cassatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Roerende voorheffing Totaal 1 17 4 16 0 3 4 2 0 0 0 47
waarvan in 1e aanleg 0 17 3 7 0 2 3 2 0 0 0 34
waarvan in beroep 1 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 9
waarvan in Cassatie 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal 13 10 24 83 3 21 4 6 0 0 297 461
waarvan in 1e aanleg 13 10 13 41 2 19 4 6 0 0 290 398
waarvan in beroep 0 0 9 41 1 2 0 0 0 0 4 57
waarvan in Cassatie 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5
Btw Totaal 41 14 27 175 2 40 15 25 0 0 12 351
waarvan in 1e aanleg 39 12 8 104 2 38 9 23 0 0 10 245
waarvan in beroep 2 1 16 66 0 2 6 2 0 0 2 97
waarvan in Cassatie 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 9
Eurovignet Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting / aanvullende verkeersbelasting / accijnscompenserende belasting Totaal 0 4 0 4 2 0 0 1 0 0 2 13
waarvan in 1e aanleg 0 3 0 3 2 0 0 1 0 0 2 11
waarvan in beroep 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Totaal 2 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 8
waarvan in 1e aanleg 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
waarvan in beroep 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
waarvan in Cassatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaal Totaal 358 315 314 1.158 100 510 205 160 0 0 336 3.456
waarvan in 1e aanleg 333 271 190 660 91 433 131 130 0 0 324 2.563
waarvan in beroep 25 43 102 434 8 76 68 30 0 0 8 794
waarvan in Cassatie 0 1 22 64 1 0 6 0 0 0 3 97