6.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering

Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2018
Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2018 1.852 116 1.575 3.543
Nieuwe rechtszaken 978 25      2.596 3.599
Afgehandelde rechtszaken 1.108 33  2.008 3.149
Hangende rechtszaken op 31.12.2018 1.722 108 2.163 3.993

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de Adviseur invordering zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.