6.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2018

Resultaten van de uitspraken in 2018
Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 687 21 1.841 2.549
Beroep 95 2 32 129
Cassatie 7 0   7
Totaal gunstige uitspraken 789 23 1.873 2.685
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 81 4 25 110
Beroep 18 1 5 24
Cassatie 3 0 0 3
Totaal ongunstige uitspraken 102 5 30    137
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie Eerste aanleg 68 1 16 85
Beroep 7 0 2 9
Cassatie 0 0 0 0
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken 75 1    18 94
Doorhaling 142 4 87 233
Totaal resultaten uitspraken 1.108 33        2.008 3.149

Deze cijfers wijzen op een lichte daling van het aantal nieuwe rechtszaken in 2018. Het slaagpercentage blijft nagenoeg gelijk.

Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de gedeeltelijk gunstige uitspraken en de doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2018 immers 95,1 % (in 2017: 96 %). Rekening houdende met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (3 %) en het aantal doorhalingen (7,4 %), bedraagt het slaagpercentage 85,2 % (in 2017: 87 %).

Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.