6.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
Burgerlijke zaken 2016 Burgerlijke zaken 2017 Burgerlijke zaken 2018 Strafzaken 2016 Strafzaken 2017 Strafzaken 2018 Handelszaken 2016 Handelszaken 2017 Handelszaken 2018
Hangende zaken op 1 januari 146 132 154 1 1 1 5 5 5
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 39 65 53 0 0 0 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 53 43 56 0 0 0 0 1
Hangende zaken op 31 december 132 154 151 1 1 1 5 5 4

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.