6.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2018

Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2018
Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Eerste aanleg 12 14 0 0 0 1
Beroep 11 11 0 0 0 0
Cassatie 1 1 0 0 0 0
Totaal 24 26 0 0 0 1

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd en er kan afstand van geding zijn gebeurd.