Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

7.2.3 - Aanvragen om bijstand bij invordering in 2018 via de AA Inning en Invordering

Aanvragen om bijstand bij invordering in 2018 via de AA Inning en Invordering
UE-lidstaten Andere
Algemeen totaal Btw + DB Directe belastingen TVA
Door andere Staten aan België Aantal verzoeken om inlichtingen 594 0 0
Aantal verzoeken om notificaties 45 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 5 0 0
Aantal verzoeken om invordering 830 2 0
Totaal bedrag van de schuldvorderingen

66.621.879,17

18.771,40 0
Totaal van de voor andere Staten ingevorderde bedragen 7.563.511,99 12.346,53 1.982,02
Door België aan andere Staten Aantal verzoeken om inlichtingen 3.453 182 1
Aantal verzoeken om notificaties 3 0 0
Aantal verzoeken om bewarende maatregelen 0 0 0
Aantal verzoeken om invordering

1.733

13 1
Totaal bedrag van de schuldvorderingen 35.324.946,50 203.421,27 2.897,34
Totaal van de door andere Staten ingevorderde bedragen

6.927.251,37

27.713,76 0
Totaal 2018 6.663 201 1
Totaal 2017 6.635 217 2
Totaal 2016 6.393 160 0

De invorderingsbijstand is gebaseerd op:

  • verzoeken om inlichtingen (art. 5 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot notificatie (art. 8 en 9 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU);
  • verzoeken tot invordering (art. 10 tot 15 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU);
  • verzoeken tot conservatoire maatregelen (art. 16 en 17 van de Richtlijn 2010/24/EU voor de lidstaten van de EU, bilaterale en multilaterale overeenkomsten voor de landen van de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro en voor de landen buiten de EU).

De Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16.03.2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, die de Richtlijn 2008/55/EG vervangt, is in werking getreden op 01.01.2012. Deze richtlijn heeft het toepassingsgebied uitgebreid tot alle vormen van belastingen en rechten geheven door of ten behoeve van een lidstaat of zijn territoriale of staatkundige onderdelen, lokale overheden daaronder begrepen, dan wel ten behoeve van de EU.

De verzoeken om bijstand worden ingediend door middel van de applicatie E-forms Editor, ontwikkeld door de Europese commissie, die toelaat automatisch de Europese uitvoerbare titel op te maken.

Op het niveau van de AAII worden alle verzoeken om bijstand, gebaseerd op om het even welk instrument, beheerd via de toepassing STIRInt. Om praktische redenen beheert het CLO Invordering eveneens de flux van verzoeken om bijstand op basis van de Richtlijn 2010/24/EU waarvan de bevoegdheid toebehoort aan geregionaliseerde entiteiten.

Het CLO (Central Liaison Office) of Centraal Verbindingsbureau is het centraal contactpunt wat betreft het beheer van de wederzijdse verzoeken om invorderingsbijstand voorzien in de richtlijn 2010/24/EU.

Het beheert de beveiligde mailboxen waarlangs alle verzoeken om bijstand met betrekking tot directe belastingen en Btw van en naar andere lidstaten worden doorgezonden ; het beheert eveneens de mailboxen die gemeenschappelijk worden gebruikt door verschillende entiteiten (federaal en regionaal zoals onroerende voorheffing, verkeersbelasting, ...).