Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

7.2.4 - Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering

Evolutie aanvragen om bijstand bij invordering behandeld door de AA Inning en Invordering
2016 2017 2018
Totaal aanvragen binnen de EU 6.393 6.635 6.663
Totaal aanvragen buiten de EU 160 219 201
Het totaal aantal inkomende en uitgaande verzoeken op basis van Richtlijn 2010/24/EU is in 2018 relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2017.

Het totale bedrag dat de AAII namens de andere lidstaten moet invorderen, is met 44 % gestegen, terwijl het totale bedrag van de door de andere lidstaten namens de AAII in te vorderen schuldvorderingen met 66 % is gedaald.

Het invorderingspercentage voor inkomende verzoeken bedraagt 11,35 %, terwijl het invorderingspercentage voor uitgaande verzoeken 19,61% bedraagt.

Tenslotte is het aantal verzoeken om bijstand op basis van bilaterale en multilaterale verdragen zowel binnen als buiten de EU licht gedaald ten opzichte van 2017.