6.3.1 - Evolutie van de hangende zaken

Evolutie van de hangende zaken
  2015 2016 2017
Hangende zaken op 01.01 756 649 568
Nieuwe zaken 259 469 498
Beslissingen 337 405 449
Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 29 114 21
Hangende zaken op 31.12 649 599 596

Het betreft overtredingsdossiers die tot de bevoegdheid van de Algemene administratie van de douane en accijnzen behoren en voor de rechtbank - hangende zaken voor hoven en rechtbanken - gebracht zijn.