6.1.1. Administratieve geschillen: quick wins

  2015 2016 2017
Aantal ontvangen quick wins   91.255   74.632   82.717  
Aantal behandelde quick wins   90.612   74.070   82.412  
Waarvan geannuleerd 66 0,07 % 49 0,07 % 36 0,04 %
Waarvan afgewezen 2.856 3,15 % 1.841 2,49 % 2.205 2,68 %
Waarvan ingewilligd 87.690 96,78 % 72.180 97,45 % 80.171 97,28 %
Behandeld binnen een termijn(1) < 3 dagen     55.147 74,45 % 63.502 77,05 %
3 <= en < 7 dagen     13.168 17,78 % 14.724 17,87 %
7 <= en < 14 dagen     3.879 5,24 % 2.991 3,63 %
>= 14 dagen     1.876 2,53 % 1.195 1,45 %

De quick wins vormen een versnelde procedure voor de behandeling van overduidelijke fouten die door de belastingplichtige worden vastgesteld in zijn aanslagbiljet PB (bv. een fout in het aantal personen ten laste).

(1)Deze cijfers zijn pas beschikbaar vanaf 2016.