6.1.4. Gerechtelijke geschillen: ingediende en behandelde geschillen

  2015 2016 2017
  Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar Aantal nog te behandelen geschillen bij het begin van het jaar Aantal nieuwe geschillen ingediend tijdens het jaar Aantal geschillen afgesloten tijdens het jaar Aantal nog te behandelen geschillen op het einde van het jaar
Personenbelasting Totaal(2) 9.707 1.407 1.885 9.229 9.228 922 1.540 8.610 8.636 852 1.462 8.026
waarvan in 1e aanleg 7.033 1.321 1.454 6.900 6.899 915 1.114 6.700 6.415 851 1.011 6.255
waarvan in Beroep 2.375 85 384 2.076 2.076 7 370 1.713 1.998 1 411 1.588
waarvan in Cassatie 281 0 46 235 235 0 56 179 215 0 40 175
Belasting niet inwoners - natuurlijke personen Totaal(2) 646 48 49 645 645 41 70 616 619 35 76 578
waarvan in 1e aanleg 498 46 42 502 502 41 51 492 481 35 48 468
waarvan in Beroep 128 2 6 124 124 0 9 115 120 0 21 99
waarvan in Cassatie 18 0 1 17 17 0 10 7 16 0 7 9
Vennootschapsbelasting Totaal(2) 4.708 566 936 4.338 4.338 349 820 3.867 3.878 455 842 3.491
waarvan in 1e aanleg 3.164 522 671 3.015 3.015 348 557 2.806 2.641 453 566 2.528
waarvan in Beroep 1.351 44 228 1.167 1.167 1 234 934 1.066 2 251 817
waarvan in Cassatie 183 0 36 147 147 0 28 119 161 0 25 136
Belasting niet inwoners - vennootschappen Totaal(2) 78 7 8 77 77 4 13 68 68 2 22 48
waarvan in 1e aanleg 60 7 7 60 60 4 9 55 50 2 16 36
waarvan in Beroep 16 0 1 15 15 0 4 11 16 0 5 11
waarvan in Cassatie 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1
Rechtspersonenbelasting Totaal(2) 63 7 7 63 63 3 16 50 49 2 12 39
waarvan in 1e aanleg 50 7 7 50 50 3 11 42 41 2 10 33
waarvan in Beroep 7 0 0 7 7 0 4 3 2 0 1 1
waarvan in Cassatie 6 0 0 6 6 0 1 5 6 0 1 5
Bedrijfsvoorheffing Totaal(2) 225 42 66 201 201 47 37 211 211 40 51 200
waarvan in 1e aanleg 176 39 50 165 165 47 30 182 172 40 45 167
waarvan in Beroep 41 3 11 33 33 0 5 28 38 0 6 32
waarvan in Cassatie 8 0 5 3 3 0 2 1 1 0 0 1
Roerende voorheffing Totaal(2) 343 45 52 336 336 30 62 304 306 64 55 315
waarvan in 1e aanleg 251 44 42 253 253 30 44 239 220 64 24 260
waarvan in Beroep 67 1 7 61 61 0 16 45 65 0 22 43
waarvan in Cassatie 24 0 3 21 21 0 2 19 20 0 9 11
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal(2) 25 17 1 41 41 3 1 43 42 1 5 38
waarvan in 1e aanleg 24 17 1 40 40 3 1 42 39 1 5 35
waarvan in Beroep 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal(2) 1.583 234 215 1.602 1.602 143 226 1.519 1.518 81 258 1.341
waarvan in 1e aanleg 1.356 231 191 1.396 1.397 141 184 1.354 1.313 81 218 1.176
waarvan in Beroep 195 3 20 178 178 2 39 141 174 0 33 141
waarvan in Cassatie 29 0 3 26 26 0 3 23 26 0 7 19
Btw Totaal(2) 2.117 288 701 1.704 1.704 286 522 1.468 1.474 321 329 1.466
waarvan in 1e aanleg 1.351 263 493 1.121 1.121 283 369 1.035 947 321 209 1.059
waarvan in Beroep 681 25 187 519 519 3 138 384 462 0 99 363
waarvan in Cassatie 85 0 21 64 64 0 15 49 65 0 21 44
Eurovignet Totaal(2) 79 0 1 78 78 0 77 1 1 0 0 1
waarvan in 1e aanleg 78 0 0 78 78 0 77 1 1 0 0 1
waarvan in Beroep 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting/ aanvullende verkeersbelasting/ accijnscompenserende belasting Totaal(2) 53 4 7 50 50 3 12 41 41 4 6 39
waarvan in 1e aanleg 46 4 6 44 44 3 9 38 37 4 6 35
waarvan in Beroep 7 0 1 6 6 0 3 3 4 0 0 4
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal(2) 6 0 1 5 5 1 1 5 5 1 0 6
waarvan in 1e aanleg 6 0 1 5 5 1 1 5 5 1 0 6
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal(2) 10 0 1 9 9 0 1 8 8 0 5 3
waarvan in 1e aanleg 6 0 1 5 5 0 1 4 4 0 1 3
waarvan in Beroep 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 4 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal(2) 6 0 1 5 5 0 1 4 4 0 3 1
waarvan in 1e aanleg 3 0 1 2 2 0 0 2 2 0 1 1
waarvan in Beroep 3 0 0 3 3 0 1 2 2 0 2 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere(1) Totaal(2) 152 57 21 188 188 11 13 186 415 18 17 416
waarvan in 1e aanleg 132 55 16 171 171 10 10 171 392 18 14 396
waarvan in Beroep 17 2 4 15 15 1 2 14 22 0 3 19
waarvan in Cassatie 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1
Totaal Totaal(2) 19.801 2.722 3.952 18.571 18.570 1.843 3.412 16.966 17.275 1.876 3.143 16.008
waarvan in 1e aanleg 14.234 2.556 2.983 13.807 13.807 1.829 2.468 13.261 12.760 1.873 2.174 12.459
waarvan in Beroep 4.894 165 850 4.209 4.209 14 825 3.287 3.976 3 858 3.121
waarvan in Cassatie 638 0 115 523 523 0 118 385 513 0 111 402

De tabel ‘gerechtelijke geschillen’ bevat het aantal arresten dat in kracht van gewijsde is gegaan. Dat wil zeggen dat wanneer een geschil wordt voortgezet in beroep, het in aanmerking genomen arrest dat van het hof van beroep is, voor zover uiteraard geen ander beroep binnen de wettelijke termijn werd ingediend.

(1)De geschillen onder de noemer ‘andere’ slaan op bezwaarschriften inzake diverse taksen. Het verschil tussen de eindvoorraad van 2016 en de beginvoorraad van 2017 is te wijten aan talrijke gevallen die werden ingevoerd voordat de materie inzake diverse taksen in 2017 volledig naar AAFisc werd overgeheveld. Het ging voornamelijk om ondernemingen (meestal BEVEKs (Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal) naar Luxemburgs recht) die de Belgische Staat hebben gedagvaard voor de terugbetaling van de Belgische taksen op beleggingsfondsen. De betrokken diensten moesten dus noodgedwongen deze geschillen achteraf invoeren in de toepassing Workflow Geschillen.

(2)De lijn ‘Totaal’ vermeldt het totale aantal geschillen, maar alleen die bij de Rechtbank van eerste aanleg, het hof van beroep en het Hof van Cassatie worden in detail weergegeven.