6.1.5. Gerechtelijke geschillen: aard van de beslissingen genomen in 2017

  Verzaking Ongunstig met akkoord van de Belgische Staat Ongunstig zonder akkoord van de Belgische Staat Gunstig voor de Belgische Staat Onontvankelijk Gemengd met akkoord Gemengd zonder akkoord Doorhaling Verwijzing Verwijzing naar arrondissementsrechtbank Andere Totaal
Personenbelasting Totaal 121 119 173 641 37 206 97 59 0 0 9 1.462
waarvan in 1e aanleg 107 102 116 360 35 168 60 55 0 0 8 1.011
waarvan in Beroep 14 17 50 249 2 38 37 4 0 0 0 411
waarvan in Cassatie 0 0 7 32 0 0 0 0 0 0 1 40
Belasting niet-inwoners - natuurlijke personen Totaal 12 3 3 50 4 0 3 1 0 0 0 76
waarvan in 1e aanleg 10 3 2 27 4 0 1 1 0 0 0 48
waarvan in Beroep 2 0 1 16 0 0 2 0 0 0 0 21
waarvan in Cassatie 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Vennootschapsbelasting Totaal 93 41 71 294 33 146 76 74 0 0 14 842
waarvan in 1e aanleg 88 39 36 158 26 108 34 65 0 0 12 566
waarvan in Beroep 5 2 29 119 6 38 41 9 0 0 2 251
waarvan in Cassatie 0 0 6 17 1 0 1 0 0 0 0 25
Belasting niet-inwoners - vennootschappen Totaal 15 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 22
waarvan in 1e aanleg 13 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 16
waarvan in Beroep 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
waarvan in Cassatie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechtspersonenbelasting Totaal 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0 0 12
waarvan in 1e aanleg 0 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 10
waarvan in Beroep 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
waarvan in Cassatie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bedrijfsvoorheffing Totaal 4 9 3 15 2 6 2 8 0 0 2 51
waarvan in 1e aanleg 4 9 3 10 2 6 1 8 0 0 2 45
waarvan in Beroep 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 6
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roerende voorheffing Totaal 2 16 7 13 3 9 5 0 0 0 0 55
waarvan in 1e aanleg 2 7 3 3 1 7 1 0 0 0 0 24
waarvan in Beroep 0 9 3 4 0 2 4 0 0 0 0 22
waarvan in Cassatie 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 9
Roerende voorheffing (dubbelbelastingsverdrag) Totaal 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onroerende voorheffing Totaal 79 18 18 88 3 25 3 24 0 0 0 258
waarvan in 1e aanleg 77 13 12 64 1 24 3 24 0 0 0 218
waarvan in Beroep 2 5 6 17 2 1 0 0 0 0 0 33
waarvan in Cassatie 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Btw Totaal 16 11 30 167 4 39 16 38 0 0 8 329
waarvan in 1e aanleg 14 8 11 92 2 37 6 33 0 0 6 209
waarvan in Beroep 2 3 17 56 2 2 10 5 0 0 2 99
waarvan in Cassatie 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 21
Eurovignet Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkeersbelasting / aanvullende verkeersbelasting / accijnscompenserende belasting Totaal 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
waarvan in 1e aanleg 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 6
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de inverkeerstelling Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen Totaal 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
waarvan in Beroep 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belasting op spelen en weddenschappen Totaal 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
waarvan in 1e aanleg 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
waarvan in Beroep 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere Totaal 3 2 1 5 0 2 0 3 0 0 1 17
waarvan in 1e aanleg 3 2 1 2 0 2 0 3 0 0 1 14
waarvan in Beroep 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
waarvan in Cassatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Totaal 346 220 309 1.287 92 442 203 210 0 0 34 3.143
waarvan in 1e aanleg 319 183 186 722 77 361 107 190 0 0 29 2.174
waarvan in Beroep 27 37 106 476 12 81 95 20 0 0 4 858
waarvan in Cassatie 0 0 17 89 3 0 1 0 0 0 1 111