6.2.1 - Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering

 

Evolutie aantal hangende rechtzaken behandeld door de AA Inning en Invordering in 2017
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Hangende rechtszaken op 01.01.2017 1.935 119 1.371 3.425
Nieuwe rechtszaken 1.171 53       2.666 3.890
Afgehandelde rechtszaken 1.254 56  2.462 3.772
Hangende rechtszaken op 31.12.2017 1.852 116 1.575 3.543

 

De cijfergegevens van de AAII hebben enkel betrekking op rechtszaken waarbij een beroep wordt gedaan op de tussenkomst van een departementsadvocaat.

Wanneer er zich geen noemenswaardige moeilijkheden voordoen (zoals vaak het geval is bij insolventieprocedures), treedt de Adviseur invordering zelf in rechte op en wordt het dossier statistisch niet als een rechtszaak gekwalificeerd.