6.2.2 - Resultaten van de uitspraken in 2017

Resultaten van de uitspraken in 2017
  Burgerlijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 833    34 2282 3149
Beroep 95 6 20 121
Cassatie 6   4    10
Totaal gunstige uitspraken 934 44 2.302 3.280
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 73 1 29 103
Beroep 10 0 11 21
Cassatie 1 0 1 2
Totaal ongunstige uitspraken 84 1   41        126
Gedeeltelijk gunstig voor de administratie Eerste aanleg 69 5 25 99
Beroep 17 2 4 23
Cassatie 0 0 0 0
Totaal gedeeltelijk gunstige uitspraken 86  7    29 122
Doorhaling 150 4 90 244
Totaal resultaten uitspraken 1.254   56        2.462 3.772

 

Deze cijfers duiden op een lichte stijging van het aantal rechtszaken en het slaagpercentage.

Wanneer er abstractie wordt gemaakt van de gedeeltelijk gunstige uitspraken en de doorhalingen, bedraagt het slaagpercentage in 2017 immers 96 % (in 2016: 94,3%).  Rekening houdende met de gedeeltelijk gunstige uitspraken (3,2%) en het aantal doorhalingen (6,5%), bedraagt het slaagpercentage 87% ( in 2016: 83,3%).

Met doorhalingen bedoelt men geschillen waarin er werd beslist om de zaak niet langer voort te zetten of geschillen die niet tot een definitieve uitspraak hebben geleid.