6.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
  Burgerlijke zaken 2015 Burgerlijke zaken 2016 Burgerlijke zaken 2017 Strafzaken 2015 Strafzaken 2016 Strafzaken 2017 Handelszaken 2015 Handelszaken 2016 Handelszaken 2017
Hangende zaken op 1 januari 314 146 132 1 1 1 46 5 5
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 61 39 65 1 0 0 0 0 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 229 53 43 1 0 0 41 0 0
Hangende zaken op 31 december 146 132 154 1 1 1 5 5 5

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.