6.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2017

Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 201
  Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Strafrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken voor de AAPD
Handelsrechtbanken
Ongunstige uitspraken voor de AAPD
Eerste aanleg 22 9 0 0 0 0
Beroep 8 9 0 0 0 0
Cassatie 0 4 0 0 0 0
Totaal 30 22 0 0 0 0

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken. Sommige uitspraken zijn namelijk gemengd en er kan afstand van geding zijn gebeurd.