6.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie

Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
  2015 2016 2017
Registratie 338 151 133
Successie 84 96 80
Totaal 422 247 213

Definitie

Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.