7.1.1 - Aantal klachten ingediend bij het parket

Aantal klachten ingediend bij het parket
  2015 2016 2017
AAII 6 2  
AABBI 72 76  
AABBI

Wanneer medewerkers bij het voeren van hun onderzoek feiten vaststellen die strafrechterlijk vervolgbaar zijn, is het hun taak om die informatie - na akkoord van de bevoegde adviseur-generaal - mee te delen aan de gerechtelijke autoriteiten voor verder gevolg.

Die kennisgeving wordt per zaak opgesteld en kan dus meerdere feiten bevatten of op meerdere belastingplichtigen, (incusief hun raadgevers) betrekking hebben.

De door de AABBI overgemaakte kennisgevingen in 2016 hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende fraudemechanismen:

  • niet aangegeven inkomsten of resultaten: 29%,
  • valse facturen: 28%,
  • intracommunautaire: 17%,
  • carrouselfraude: 12%,
  • andere: 14%

Vanaf 2016 bestaat ook de mogelijkheid om "UNA VIA", via overleg, een fraudezaak mee te delen aan het gerecht. Dit gebeurde 347 maal.

AAII

Het aantal klachten ingediend via AAII is gestegen van 6 in 2015 naar 2 in 2016.