Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.3. PB - Beheer van de aangiften

  AJ 2014 
Toestand op 30.06.2015
AJ 2015 
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016(1) 
Toestand op 31.12.2016
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Aantal verwachtte aangiften 4.888.829   4.780.631   4.389.594   410.429       4.800.023  
Aantal verzonden VVA(2) 2.016.657   2.164.603   2.162.451   741       2.163.192  
Totaal aantal te behandelen aangiften 6.905.486   6.945.234   6.552.045   411.170       6.963.215  
Totaal aantal ingediende aangiften
(met uitzondering van de VVA)
Binnen de termijn 4.353.137 89,04% 4.326.722 90,51% 4.000.789 91,14% 381.314 92,91%     4.382.103 91,29%
Laattijdig 268.339 5,49% 187.648 3,93% 160.428 3,65% 13.417 3,27%     173.845 3,62%
Totaal ingediend 4.621.476 94,53% 4.514.370 94,43% 4.161.217 94,80% 394.731 96,18%     4.555.948 94,92%
Niet ingediend 267.353 5,47% 266.261 5,57% 228.377 5,20% 15.698 3,82%     244.075 5,08%
Totaal 4.888.829 100,00% 4.780.631 100,00% 4.389.594 100,00% 410.429 100,00%     4.800.023 100,00%
Gebruikt kanaal (3) Elektronisch (via Tax-on-web) 3.402.580 73,63% 3.448.119 76,38% 3.209.291 77,12% 353.845 89,64%     3.563.136 78,21%
Papier 1.218.896 26,37% 1.066.251 23,62% 951.926 22,88% 40.886 10,36%     992.812 21,79%
Totaal 4.621.476 100,00% 4.514.370 100,00% 4.161.217 100,00% 394.731 100,00%     4.555.948 100,00%
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(4) 3.906 1,46% 35.658 13,39% 540 0,24% 5 0,03%     545 0,22%
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(4) 80.363 30,06% 91.461 34,35% 15.544 6,81% 21 0,13%     15.565 6,38%
Totaal 84.269 31,52% 127.119 47,74% 16.084 7,04% 26 0,16%     16.084 6,59%
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 4.788.242 72,13% 4.466.537 66,87% 4.653.289 73,59% 222.439 56,25%     4.875.728 72,56%
Aantal verificaties in beheer(5) Totaal 2.058.193 42,10% 2.112.536 44,19% 902.441 20,56% 74.606 18,18%     977.047 20,36%
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 1.642.849 33,60% 1.802.910 37,71% 774.895 17,65% 69.314 16,89%     844.209 17,59%
Waarvan rechtzettingen 362.284 7,41% 264.607 5,53% 100.062 2,28% 4.977 1,21%     105.039 2,19%
Waarvan ontheffingen 53.060 1,09% 45.019 0,94% 11.400 0,26% 289 0,07%     11.689 0,24%

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2016 hebben betrekking op de periode 01.07.2016 tot 31.12.2016, wat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)Sommige belastingplichtigen krijgen een vooraf ingevuld voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) en moeten dus geen andere aangifte indienen. Als de belastingplichtige akkoord gaat met het voorstel, moet hij niets meer doen. Als hij niet akkoord gaat, stuurt hij zijn wijzigingen naar de administratie.

(3)De AAFisc spoort de burgers aan om de elektronische kanalen te gebruiken voor het indienen van de aangiften. Tax-on-web biedt de belastingplichtigen online hulp aan bij het invullen van de aangifte, waardoor minder fouten worden gemaakt en dus ook minder correcties moeten uitgevoerd worden bij het behandelen van de aangiften.

(4)De behandeling van de niet ingediende aangiften (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een rangschikking) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.

(5)De verificaties in beheer, die onmiddellijk starten vanaf de ontvangst van de aangiften, worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2016 zullen dus plaatshebben in 2017. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.