Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

1.1.4. VenB - Beheer van de aangiften

  AJ 2014
Toestand op 30.06.2015
AJ 2015
Toestand op 30.06.2016
AJ 2016(1)
Toestand op 31.12.2016
Totaal Totaal Adm. P Adm. KMO Adm. GO Totaal
Totaal aantal te behandelen aangiften 516.507   507.850   2.068 (2)   408.010   13.693   423.771  
Totaal aantal ingediende aangiften Binnen de termijn 424.601 82,21% 429.994 84,67% 1.915 92,60% 347.335 85,13% 13.144 95,99% 362.394 85,52%
Laattijdig 41.227 7,98% 30.729 6,05% 46 2,22% 12.494 3,06% 278 2,03% 12.818 3,02%
Totaal ingediend 465.828 90,19% 460.723 90,72% 1.961 94,83% 359.829 88,19% 13.422 98,02% 375.212 88,54%
Niet ingediend(3) 50.679 9,81% 47.127 9,28% 107 5,17% 48.181 11,81% 271 1,98% 48.559 11,46%
Totaal ingediend 516.507 100,00% 507.850 100,00% 2.068 100,00% 408.010 100,00% 13.693 100,00% 423.771 100,00%
Gebruikt kanaal (4) Elektronisch (via Biztax) 457.478 98,21% 456.081 98,99% 1.957 99,80% 358.702 99,69% 13.411 99,92% 374.070 99,70%
Papier 8.350 1,79% 4.642 1,01% 4 0,20% 1.127 0,31% 11 0,08% 1.142 0,30%
Totaal 465.828 100,00% 460.723 100,00% 1.961 100,00% 359.829 100,00% 13.422 100,00% 375.212 100,00%
Aantal aanslagen van ambtswege omwille van afwezigheid van aangifte(3) 1.341 2,65% 6.081 12,90% 0 0,00% 32 0,07% 1 0,37% 33 0,07%
Aantal niet ingediende aangiften gerangschikt omwille van afwezigheid van belastbare basis(3) 15.556 30,70% 28.645 60,80% 0 0,00% 3.439 7,14% 0 0,00% 3.439 7,08%
Totaal 16.897 33,34% 34.735 73,71% 0 0,00% 3.471 7,20% 1 0,37% 3.472 7,15%
Aantal automatisch ingekohierde aangiften 449.324 96,46% 355.190 77,09% 1.828 93,22% 352.431 97,94% 12.021 89,56% 366.280 97,62%
Aantal verificaties in beheer (5) Totaal 38.124 8,18% 119.764 25,99% 140 7,14% 10.035 2,79% 69 0,51% 10.244 2,73%
Waarvan aanslagen op basis van aangegeven inkomsten 26.414 5,67% 105.758 22,95% 133 6,78% 5.206 1,45% 55 0,41% 5.394 1,44%
Waarvan rechtzettingen 11.110 2,39% 13.462 2,92% 4 0,20% 589 0,16% 6 0,04% 599 0,16%
Waarvan ontheffingen 600 0,13% 544 0,12% 3 0,15% 258 0,07% 1 0,01% 262 0,07%

(1)De cijfers van het aanslagjaar 2016 hebben betrekking op de periode 01.07.2016 tot 31.12.2016, wat verklaart waarom ze onder het niveau liggen van de cijfers van de vorige aanslagjaren.

(2)De 2068 aangiften te behandelen door de Adm. P betreffen dossiers behandeld door het Polyvalent centrum Eupen.

(3)De behandeling van de niet ingediende aangiften (verzending van herinneringsbrieven gevolgd door een aanslag van ambtswege of een rangschikking) start pas op het einde van het jaar om zijn volle omvang te bereiken tijdens het volgende jaar. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.

(4)Het indienen van de aangiften via Biztax is verplicht sinds het aanslagjaar 2014. Het is echter nog mogelijk een aangifte op papier in te dienen indien de onderneming niet over de nodige technische middelen beschikt (computer en internet). In dit geval moet een vrijstelling worden gevraagd bij het lokaal taxatiekantoor. Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

(5)De verificaties in beheer, die onmiddellijk starten vanaf de ontvangst van de aangiften, worden voor het grootste deel verdergezet in het volgende jaar. De meerderheid van de verificaties voor het aanslagjaar 2016 zullen dus plaatshebben in 2017. De cijfers met betrekking tot het aanslagjaar 2016 zijn dus tussentijds en zullen worden vervolledigd met een stand van zaken op het einde van de periode (dit wil zeggen op 30.06.2017) in het jaarverslag 2017.