1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

Aantal accijnsaangifte
  2014 2015 2016
Beroepsuitoefening 0 0 0
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 454.176 482.733 502.106
Aankomst 227.311 239.558 233.397
Inverbruiksstelling 123.915 131.632 132.609