1.3.16 - Aantal ingegeven huurcontracten in de database

Aantal ingegeven huurcontracten in de database
  2014 2015 2016
Aantal ingegeven huurcontracten 194.804 257.692 244.870

Alle huurcontracten van onroerende goederen (waaronder gebouwen) gelegen in België zijn verplicht te registreren.