1.3.24 - Aantal akten verleden door het Federaal aankoopcomité tot aankoop van onroerende goereren

Aantal akten verleden door het Federaal aankoopcomité tot aankoop van onroerende goereren
Akten 2015 2016
Vervreemdingen 97 157
Minnelijke verwervingen 92 128
Andere 181 188
Totaal 370 473
Definities

Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten.

Aantal minnelijke verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

Andere = neerleggingsakten, volmachten, kwijtingen, handlichtingen...