1.3.25 - Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal aankoopcomité tot aankoop van onroerende goederen

Aantal onteigeningsprocedures uitgevoerd door het Federaal aankoopcomité tot aankoop van onroerende goederen
Procedures 2015 2016
Hangende onteigeningsprocedure op 1 januari 51 59
Nieuwe onteigeningsprocedures 8 0
Beëindigde procedures 0 14
Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 59 45