1.5.1 - Uitgiften 2009-2016 van de AA Thesaurie (in miljarden euro)

Uitgiften 2009-2016 van de AA Thesaurie (in miljarden euro)
Product 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
OLO 34,99 40,85 40,93 42,95 42,33 31,83 35,64

37,63

Euro Medium Term Note (EMTN) & Schuldscheine 2,52 2,66 1,01 3,07 2,81 2,24 3,43

2,93

Staatsbons 0,67 0,22 6,03 0,14 0,07 0,05 0,02

0,04

Totaal langetermijnschuld 38,18 43,73 47,97 46,16 45,21 34,11 39,09

40,6

Kortetermijnschuld (evolutie) -9,48 -2,29 +0,92 -7,48 -6,35 +2,52 +0,31

+1,21