5.6.1 - Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten - belastingplichtige en partner samen

  Exercice d'imposition 2013 Exercice d'imposition 2014 Exercice d'imposition 2015
Situation au 31/12/2015 Situation au 31/12/2015 Situation au 31/12/2016
Aantal Bedrag Gemiddeld Aantal Bedrag Gemiddeld Aantal Bedrag Gemiddeld
Categorie gevallen (in duizend euro) bedrag gevallen (in duizend euro) bedrag gevallen (in duizend euro) bedrag
      (in duizend euro)     (in duizend euro)     (in duizend euro)
Gewone bezoldigingen 4.604.632 118.252.082 26 4.594.559 120.436.314 26 4.601.924 121.480.352 26
Werkelijke beroepskosten 144.320 736.357 5 130.766 687.055 5 119.901 635.440 5
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 522.599 341.475 1 519.461 347.776 1 517.802 347.721 1
Bezoldigingen van bedrijfsleiders 376.550 13.287.291 35 381.656 13.638.141 36 386.020 14.277.624 37
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 338.236 2.336.668 7 343.371 2.444.758 7 346.913 2.475.403 7
Andere beroepskosten 11.689 70.907 6 11.643 71.301 6 11.364 68.142 6
Inhoudingen voor aanvullend pensioen 3.734 8.772 2 3.342 7.995 2 3.108 7.491 2
Brutowinst 323.933 13.315.835 41 323.867 13.254.253 41 328.316 13.465.917 41
Beroepskosten 337.692 10.338.766 31 338.581 10.252.817 30 342.794 10.292.642 30
Baten 177.495 6.133.168 35 181.916 6.337.276 35 185.584 6.589.211 36
Sociale bijdragen 92.832 542.151 6 95.426 568.924 6 98.842 580.838 6
Andere werkelijke beroepskosten 116.435 2.401.758 21 117.640 2.416.243 21 121.217 2.466.061 20