5.6.4 - Overzicht van de BTW-aangiftegegevens

 
Rooster Aangegeven handelingen 2013 2014 2015 2016****
0 Handelingen onderworpen aan het nultarief*

75.258.081

81.047.950 88.399.440 96.006.437
1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6%

176.676.197

173.154.384 132.119.325 133.076.979
2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12%

6.062.156

6.465.819 6.621.137 6.942.442
3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21%

402.261.266

421.107.836 418.501.144 482.363.366
44 Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant

40.225.318

41.992.284 43.419.477 49.331.488
45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan**

75.100.340

74.630.745 76.599.866 87.775.553
46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen

273.953.615

268.344.279 267.340.367 273.803.969
47 Uitvoeren naar niet EU-lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere vrijgestelde handelingen. Leveringen met installatie of montage in een andere lidstaat en verkopen op afstand.

397.945.355

413.100.874 397.311.925 395.741.226
48 Creditnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46

26.212.511

27.747.306 18.975.594 29.272.637
49 Creditnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen

138.351.007

145.741.523 85.216.916 134.738.611
54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 0, 1, 2 en 3 aangegeven handelingen

95.811.967

99.601.112 96.608.536 110.114.200
55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen

48.925.054

47.033.822 47.833.409 49.220.751
56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten

28.150.080

29.878.842 30.303.025 29.528.529
57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen uit niet EU-lidstaten met verlegging van de heffing naar het binnenland

8.038.927

8.650.772 10.511.495 11.589.524
59 Aftrekbare btw

147.901.992

150.796.615 155.693.569 158.350.183
61 Herzieningen - verschuldigde belastingen***

3.294.415

2.453.693 4.130.916 2.767.772
62 Herzieningen - aftrekbare belastingen***

3.317.568

2.483.104 4.109.465 2.953.800
63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen creditnota's

3.278.158

3.255.660 3.366.715 3.369.899
64 Teruggave btw ingevolge uitgaande creditnota's

10.303.300

11.218.707  6.585.317 17.992.487
71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting

40.225.498

40.632.723 41.462.441 42.521.377
72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting

14.249.755

14.257.280 15.096.696 15.227.171
81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

802.729.370

881.130.722 831.336.376 849.295.029
82 Diensten, diverse goederen en andere

298.818.435

267.279.045  283.302.519 291.633.915
83 Bedrijfsmiddelen

40.460.628

42.836.756 45.805.826 47.249.599
84 Creditnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86

14.937.585

13.547.058 14.226.252 15.431.181
85 Creditnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen

55.676.550

50.116.363  50.462.748 49.191.137
86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen

227.781.418

219.541.942 215.284.355 214.813.112
87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting, goederen verzonden vanuit een andere lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van

182.136.180

194.413.551 207.057.749 210.170.812
88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing

40.780.641

43.529.407 49.120.270 51.037.721
91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december

559.402

 632.971 618.207 603.560

* Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen… en sinds 2010 de vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek hebben van de voorbelasting.

** Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.

*** Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.

****De cijfers voor 2016 zijn nog voorlopig.