5.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2014-2016 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2014-2016 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2014 (1) 2015 (2)(*) 2016 (3) (*) Groei in pct 2016-2015 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2016 Vermoedelijke ontv. (5) Verhouding realisaties/ramingen 2016 verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding realisaties/ramingen 2016 verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Inkomstenbelastingen Bedrijfsvoorheffing 42.785.491 43.192.137

43.267.818

0,18% 

42.913783 354.035 0,82%
Voorafbetalingen 9.971.646 10.095.473

10.123.979 

0,28% 10.292.915 -168.936 -1,64%
Roerende voorheffing 5.133.157 4.549.536

4.195.889

-7,77%

4.589.018 -393.129 -8,57%
Onroerende voorheffing 51.596 55.159

53.932

-2,22% 56.337 -2.404 4,27%
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -4.739.324 -4.246.504

-5.213.971

22,78% -5.107.811 -106.161 2,08%
Ingekohierde vennootschapsbelasting 1.712.541 4.599.009

4.307.829

-6,33% 4.966.059 -658.230 -13,25%
Ingekohierde belasting van niet-inwoners 160.401 281.535

116.714

-58,54% 80.224 36.490 45,49%
Btw, diverse rechten en taksen Btw 27.472.817 27.414.064

28.530.269

4,07% 29.129.193 -598.924 -2,06%
Diverse rechten en taksen 1.781.745 2.122.342 2.254.896  6,25% 2.161.207  93.689   4,34%
Registratierechten 4.219.755 1.892.153

1.955.989

3,37% 2.104.936 -148.947 -7,08%
Successierechten 2.831.583 1.216.951

1.036.115

-14,86% 1.169.329 -133.214 -11,39%
Griffierechten 35.781 40.932

46.522

13,66% 47.930 -1.408 -2,94%
Jaarlijkse taks op de vzw's 39.195 40.996

43.219

5,42% 52.669 -9.450 -17,94%
Hypotheekrechten 78.191 92.953

89.071

-4,18% 89.056  15 0,02%
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 443.288 451.576

457.375

1,28% 488.583 -31.208 -6,39%
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -237 0 0 - 0 0 -
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 537.619 565.879

587.388

3,80% 594.754 -7.366 -1,24%
Speciale bijdrage kredietverenigingen 0 0 0 - 0 0 -
Andere indirecte belastingen Boeten 156.780 120.128

136.470

13,60%
 
140.852 -4.382 -3,11%
Diverse ontvangsten 27.060 27.989

41.803
 

49,36%

32.082 9.721 30,30%
 
Fiscale regularisatie ter 353.420 83.263 18.000

-78,38%

250.000 -232.000 -57,11%
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 135.047 136.400

128.247
 

7,00%

136.329 -8.081 -5,93%
Belasting op de inverkeerstelling 43.201 45.390 48.565

10,35%

50.269 -1.704 -3,39%
Belasting op spelen en weddenschappen 53.650 56.758 62.631

-10,99%

65.906 -3.275 -4,97%
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 36.178 37.129 33.050

-49,23%

38.106 -5.057 -13,27%
Eurovignet 62.290 55.351 28.102

-8,77%

27.731 371 1,34%
Accijnscompenserende belasting 49 33 30

-13,89%

30  0 0,09%
 
Werknemersparticipatie 20.632 19.279 16.601

-13,89%

23.042 -6.441 -27,95%
Andere directe belastingen Boeten 10.639 14.685

18.317

16,48% 18.249  68
 
0,37%
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a) 302.136 306.731

357.271

-276,97% 370.885 -13.614 -3,67%
Bijkomende heffing op roerende inkomsten 2.372 147

-261 

-276,97% 0 -261 -
Subtotaal 93.718.705 93.267.473

92.741.861

-0,56% 94.781.663 -2.039.801 -2,15%
Douanerechten 2.113.638 2.415.643

2.551.624

0 2.523.105 28.519 1,13%
Accijnzen Energieprod. + elektr. 4.104.663 4.403.342

4.779.441

8,54% 4.757.317 22.124 0,47%
Tabak 2.249.504 2.259.263

2.289.824

1,35% 2.333.306 -43.482 -1,86%
Alcohol 291.585 318.058

323.048

1,57% 304.400 18.648 6,13%
Bier 196.464 193.999

201.585

3,91% 205.800 -4.215 -2,05%
Energiebijdrage 325.171 342.743

339.963

-0,81% 324.800 15.163 4,67%
Controleretributie 31.900 35.705

32.721 

-8,36% 32.380 341 1,05%
Verpakkingsheffing 330.776 335.628

337.818

0,65% 345.628 -7.810 -2,26%
Milieuheffing 12.936 1.302

36

-97,24% 111 -75  -67,57%
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 20.481 22.259

18.667  

-16,14% 18.063 604 3,34%
Andere 322.069 335.916

419.962

25,02% 420.318 -356 -0,08%
Subtotaal 9.999.185 10.663.858

11.294.689

5,92% 11.265.228 29.461 0,26%
Fiscale regularisatie (**)              
Algemeen totaal 103.717.890 103.931.332

104.036.550

0,10% 106.046.891 -2.010.340 -1,90%

(*) Bedragen op 09.06.2017.

(**) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.