5.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen 2014-2016 (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

Overzicht van de btw-terugbetalingen 2014-2016 (per begrotingsjaar) (in duizend euro)
Omschrijving Aantal aanvragen Bedragen
  2014 2015 2016 2014 2015 2016
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 434.164 446.364

447.470

12.493.020 13.305.881

13.215.467

btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal 361.700 373.274

373.747

5.563.259 6.044.258

5.862.689

btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave 72.464 73.089

73.723

6.929.761 7.261.623

7.352.778

Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar: - - - 860.372 742.105

549.123

waarvan ten voordele van invaliden 2.709 2.410 2.539 3.574 3.475

2.784

 

Teruggaven aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger tijdens het jaar - -

-

 

685.718 613.134 459.980
Ontvangen aanvragen 56.706 56.746

61.194

- - -
Behandelde aanvragen 49.992 53.585

59.604

- - -
Totaal van de teruggaven      

13.353.392

14.047.986

13.764.590