5.1.8 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven
Motief voor uitgestelde vereffening 2016 % 2015 evolutie % evolutie
Volmacht

1.996

2,00 1.959 37  2,22  -0,22
Buitenland 6.391 6,42 8.722 -2.331 9,89     -3,47
Nalatenschap 15.704 15,77 13.248 2.456   15,02   0,75
Ambtshalve geschrapt 12.849 12,90 11.895 954   13,49    -0,59
Beslag overdracht 59.411 59,66 47.141 12.270 53,46   6,21
Faling vereffening 936 0,94 3.257 -2.321 3,69     -2,75
Scheiding 472 0,47 548 -76      0,62     -0,15
Collectieve schuldenregeling 1.820 1,83 1.415 405 1,60     0,22
Aantal speciale gevallen 99.579 100 88.185 11.394 100   12,92

Het aantal teruggaven dat, door een bijzondere omstandigheid, niet tijdig kon worden uitbetaald verhoogde met 11 394 teruggaven (of 13 %).

De verhoging is vooral betrekking met de beslagen en overdrachten.

60% van de teruggaven waarvoor de betaling wordt uitgesteld, wordt veroorzaakt door een overdracht (of beslag). De aangroei van overdrachten die door derden aan de FOD Financiën worden ter kennis gebracht reflecteert zich vanzelfsprekend in een stijgend aantal teruggaven dat omwille van deze reden werd geblokkeerd.