Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

5.2.1 - Belastingsupplementen (in duizend euro)

Belastingsupplementen (in duizend euro)
  Belastingen 2014 Sancties1 2014 Totaal 2014 Belastingen 2015 Sancties1 2015 Totaal 2015 Belastingen 2016 Sancties1 2016 Totaal 2016
Inkomstenbelastingen
912.174 126.103 1.038.277 400.134 78.872 479.006 776.043 497.817 1.273.860
Btw
166.749 221.195 387.944 289.274 201.341 490.615 189.195 255.494 444.689
Totaal belastingsupplementen 1.078.923 347.298 1.426.221 689.408 280.213 969.621 965.238 753.311 1.718.549

1 Administratieve boeten en belastingverhogingen

Zowat alle parameters scoren voor 2016 goed tot zeer goed.
Zo is het globaal resultaat (ingekohierde bedragen) het beste sinds 2001!
Inkomstenbelastingen: op één na (2012) hoogste.
BTW: tweede beste resultaat na 2015.