5.2.2 - Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord
  Met akkoord 2014 Zonder akkoord 2014 Met akkoord 2015 Zonder akkoord 2015 Met akkoord 2016 Zonder akkoord 2016
Inkomstenbelastingen Verhoging belastbare basis 38% 62% 33% 67% 22% 78%
Btw Belastingen en geldboeten 5% 95% 8% 92% 14% 86%

In 2016 werden de verhogingen van de belastbare basis inzake inkomstenbelastingen voor 22% doorgevoerd met akkoord.

Op BTW-vlak werden 14% van de supplementen m.b.t. rechten en boeten met akkoord doorgevoerd.

Zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake BTW zijn dit aanvaardbare percentages.