5.3.1 - Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)

Geïnde bedragen na overtreding (in duizend euro)
  2014 2015 2016
Invordering van ontdoken belastingen Douanerechten 4.654,2 11.723,7 4.046,2
Accijnzen 9.946,2 3.322,7 3.077,8
Openingsbelasting 274,1 67,2 30,1
Vergunningsrecht 8,3 0,7 0,5
Btw 2.602,3 3.626,8 1.400
Boeten 33.682,8 11.135,6 8.029,7
Totaal 51.167,9 11.154,3 16.584,3

Het handelt over een inbreuk in douanematerie, accijnzen, Btw, transit en nationale belastingen.

Deze vaststellingen zijn hoofdzakelijk gedaan door de eerste-lijn-diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, maar evenzeer, a posteriori, door de tweede-lijn-diensten.