5.4.8 - Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van onroerende goederen (in euro)
  2014 2015 2016
Ontvangsten van de verkopen 71.000.000 29.410.753 47.071.099
Ontvangsten van minnelijke innemingen1 82.000.000 18.086.251 23.824.687

1 Ontvangsten van minnelijke innemingen = prijzen en vergoedingen van minnelijke innemingen, inclusief huurvergoedingen.

In 2013 stonden de verschillende aankoopcomités nog in voor de verkopen van zowel de federale staat als van de gewesten.

2014 was een overgangsjaar: als gevolg van de zesde staatshervorming werd op 1 december 2014 het federaal aankoopcomité opgericht, dat enkel nog instaat voor de verkopen van federale onroerende goederen.

Op 1 januari 2015 werden de ‘oude’ aankoopcomités geïntegreerd in de administraties van de 3 gewesten. Die regionalisering van bevoegdheden vroeg veel voorbereiding in 2014 (opsplitsing archieven, verhuizen dossiers …) waardoor niet-dringende opdrachten werden uitgesteld.

Vanaf 2015 staat het federaal aankoopcomité enkel nog in voor de inkomsten van verkopen van federale onroerende goederen. Dat verklaart de daling van de verkoopopbrengsten tegenover voorgaande jaren.