3.1.1 - Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn

Percentage van de schulden betaald binnen de wettelijke termijn
  2014 2015 2016
Hoeveel % van de schuldenaar hebben hun schulden spontaan betaald  73,20 74,02   72,29
Hoeveel % van de schulden (in bedrag) is spontaan betaald   95,12 94,95 94,89