Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

3.1.2 - Resultaten Nudging - Aanmaning Personenbelasting

Resultaten Nudging - Aanmaning Personenbelasting
Type brief Aanmaning   Openstaande schuld (Totaalbedrag en euro) Openstaande schuldartikels (Aantal) Relatief  %betaald bedrag Relatief  %afbetaalde schulden Relatief  % schulden met een betaling
Oude brief AJ2014 (= controle groep) 54.196.098,15 27.567 37,13 43,72 53,30
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 52.109.327,91 27.500 42,17 50,78 62,32
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Social Norm Message 53.280.580,91 27.464 44,12 50,96 62,47
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Public Goods Message (Neg framed) 47.120.507,80 25.048 43,81 50,42 62,06
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Public Goods Message (Pos framed) 47.917.429,44 24.648 43,57 49,86 61,19
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Social Norm/Public Goods Message (Neg framed) 52.707.130,76 27.282 44,22 50,12 61,83
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Explicit Penalty Message 52.869.501,40 27.073 43,68 52,88 64,12
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Active Choice Message 52.692.597,27 27.514 44,81 51,09 62,60
Vereenvoudigde nieuwe brief AJ2015 + Active Choice/Explicit Penalty Message 53.657.204,19 27.384 42,85 52,01 63,92
TOTAAL 466.550.377,83 241.480 42,93 50,20 61,53

De Algemene administratie van Inning en Invordering lanceerde in 2015 een project "Nudging Aanmaning PB" dat tot doel had om via een grootschalig veldexperiment na te gaan welk soort herinneringsbrief voor de Personenbelasting de grootste impact heeft op de belastingplichtige. In samenwerking met twee vooraanstaande professoren in de Gedragseconomie, Prof. Jan-Emmanuel De Neve (Oxford University) en Prof. Johannes Spinnewijn (London School of Economics), werden negen typebrieven ontworpen; elkeen met een andere Nudge, een techniek uit de gedragswetenschappen die de belastingplichtige aanzet sneller te betalen. Bovenstaande tabel toont aan dat het vereenvoudigen van de herinneringsbrief en inspelen op gedragsinzichten leidt tot een significante versnelling en verhoging van de betalingen. Vooral de Explicit Penalty brief - met verwijzing naar de pecuniaire gevolgen van niet-betaling - springt er met een impressionante verhoging van 21% aan betalingen, bovenuit.