3.1.3 - Dienst Debt Relationship Management: bedrijfsvoorheffing

Dienst Debt Relationship Management: bedrijfsvoorheffing
Rendement 14 dagen na telefonisch contact:
  Openstaand saldo (EUR) Betaald bedrag (EUR) % bedrag betaald Aantal openstaande artikels Aantal volledig betaalde artikels % volledig betaalde artikels
Spontaal

357.677.446,89

 82.483.566,91 23,06    131.843   31.661   24,01
Call 99.870.228,65 43.790.619,65 43,85   15.181  7.757  51,10
Meerwaarde    20.759.666,04  +90,13              4.111   +112,77

Totale meerwaarde (btw en bv) 14 dagen na telefonisch contact: 34.035.931,86 euro